Foggy night, Land's End, San Francisco, 1953 © Fred Lyon
Foggy night, Land’s End, San Francisco, 1953 © Fred Lyon
Ballet © Fred Lyon
Ballet © Fred Lyon
Ballet © Fred Lyon
Ballet © Fred Lyon

 Thank you Fred, please visit the Fred Lyon page.